همه جوش‌ها در یک نگاه

جوش پوستی و علت‌های آن بخش اول : جوش‌های هورمونی جوش هورمونی از انواع پر دردسر جوش است. به این علت که هم شناسایی علت دقیق آن و هم انتخاب درمان مناسب برای رفع این جوش‌ها چالش برانگیز است. از طرف دیگر هر علت و سببی که با چشم غیر مسلح دیده نشود به نوعی دردسری پیچیده قلمداد می‌گردد؛ حالا چه هورمونی باشد و چه آنزیمی و ویتامینی! معمولا بعد از بروز جوش اولین کاری که می‌کنیم جستجو برای یک محصول ضد جوش و شوینده است که جوش‌ها را خلع صلاح کند. اما باید بدانیم که اولین قدم می‌بایست بالا بردن سطح دانش خود در مورد مشکل است. آسان‌ترین و سریع‌ترین راه برای بالا بردن اطلاعات مشاهده موارد مشابه در اینترنت و مطالعه مقالاتی مربوط به سلامت و زیبایی است. در این مقاله من سعی دارم درک ظریفی از...

ادامه مطالعه

جوش‌های هورمونی

جوش پوستی و علت‌های آن بخش اول : جوش‌های هورمونی جوش هورمونی از انواع پر دردسر جوش است. به این علت که هم شناسایی علت دقیق آن و هم انتخاب درمان مناسب برای رفع این جوش‌ها چالش برانگیز است. از طرف دیگر هر علت و سببی که با چشم غیر مسلح دیده نشود به نوعی دردسری پیچیده قلمداد می‌گردد؛ حالا چه هورمونی باشد و چه آنزیمی و ویتامینی! معمولا بعد از بروز جوش اولین کاری که می‌کنیم جستجو برای یک محصول ضد جوش و شوینده است که جوش‌ها را خلع صلاح کند. اما باید بدانیم که اولین قدم می‌بایست بالا بردن سطح دانش خود در مورد مشکل است. آسان‌ترین و سریع‌ترین راه برای بالا بردن اطلاعات مشاهده موارد مشابه در اینترنت و مطالعه مقالاتی مربوط به سلامت و زیبایی است. در این مقاله من سعی دارم درک ظریفی از...

ادامه مطالعه